Wednesday, October 10, 2012ይቤላ

ይቤላ ይቤላ ወይቤላ ንዒ (2)

ርግብየ ሰናይት

..........................................................ኣዝ

በስመ ኣብ ወወልድ ወወንፈስ ቅዱስ

ይደሉ ስባሔ ለስሉስ ቅዱስ

...............................................................ኣዝ

ውዳሴ ወግናይ ኣስርቱ ቃላት

ኣስተማስልናኪ ተቅዋመ ማሕቶት

.................................................................ኣዝ

ዳዊትኒ ይቤ እግዚኦ እግዚኦ

ሃይልኪ ፍጹም ለጽልመት ዘምዖ

...................................................................ኣዝ

ዳዊቲኒ ይቤ ኣኮኑ ኣኮኑ

ቃልኪ እምየ መድሓኒት ለኩሉ

.....................................................................ኣዝ

ዳዊትኒ ይቤ ፍካሬ ፍካሬ

ለልዑል ኣዶናይ ዝኾንኪ ማሕደረ

......................................................................ኣዝ

ክበበ ገጽኪ ከመ ወርሃ ሰማይ

ኣዕይንትኪ ብሩህ እምኮከበ ጸሓይ

........................................................................ኣዝ

ለክብረ ዚኣኪ እም ርሑቅ መጺኡ

ዉርዝዋን ደናግል ከመ ይንፈርዕጹ

..........................................................................ኣዝ

ጥበብ ቃልኪ ጎስኣ ልሳንየ

ትፍስሕተ ወሃሌት ኮነኒ ሲሳየ

............................................................................ኣዝ

ኣድኩዋ ለኣለም ሓጣአኩ ከማኩ

በታሕተ እግዚእ መኑ ይመስለኪ

...........................................................................ኣዝ

ራእይ ሰናይ መርሐ ለእውር

እይበጽሖ ኣነ ክብርኪ በመዝሙር

..........................................................................ኣዝ


No comments:

Post a Comment